מידע נוסף
אטרבלטו - אנטיתזה
אטרבלטו - אנטיתזה

כוריאוגרפיה: ייז׳י קיליאן, חופש שכטר,
אנדוניס פוניאדקיס
אחת הלהקות החשובות באיטליה חוזרת עם יצירות
מאת שלושה מהיוצרים המובילים כיום: ’’ 20 ’ 14 מאת
קיליאן, זאב מאת שכטר, ניגוד מאת פוניאדקיס.
חלום, זמן, מהירות, אהבה, געגועים ומציאות אלימה.

הגדלה