מידע נוסף
הנוסעת
הנוסעת
הנוסעת
מייצ'יסלב ויינברג
מאי 2019
לראשונה בישראל! האופרה המצמררת על סיפורן של אסירות מכל העולם שנשלחו לאושוויץ ומנסות לשמור על אנושיות והומניות במקום חסר כל צלם אנוש.
הגדלה