אופרה

הספר מסוויליה

הספר מסוויליה / רוסיני
פיגרו פה, פיגרו שם -
הספר רב המעללים
שמערים על המבוגרים
ועוזר לאוהבים הצעירים.
המוסיקה האהובה של רוסיני
בהפקה שהיא מחווה לסרטים
האילמים של הוליווד

מתי והיכן

בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שישי, 21 פברואר
13:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שני, 24 פברואר
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 פברואר
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 פברואר
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שישי, 28 פברואר
13:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 29 פברואר
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 01 מרץ
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 04 מרץ
20:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום חמישי, 05 מרץ
18:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 06 מרץ
13:00
בית האופרה
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 07 מרץ
20:00