מידע נוסף
ורתר
ורתר
ורתר
ז'ול מסנה
נובמבר 2018
אחת האופרות הרומנטיות בכל הזמנים על פי הרומן הנודע של גתה בהפקה המחברת בין עולם האמנות לבין המציאות הכואבת של אהבה נכזבת.
הגדלה