סדרה

מנוי לשעת אופרה - 2017/18
מנוי לשעת אופרה - 2017/18
שעת אופרה
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
מנוי פתוח לחמישה מופעים של שעת אופרה לילדים, למימוש המנוי וקביעת תאריכי המופעים , יש ליצור קשר עם קופת האופרה הישראלית החל 3.9.17