מוצ"ש 1 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
מוצ"ש 2 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ו' 3 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ו' 4 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ו' 11 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום חול מעורב 5 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ב' 6 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ג' 7 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ד' 8 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
יום ה' 9 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
שש ב-18:00 - 2017/18
אופרה
2017 - 2018
מנוי מחול לעונת 2017/18
מחול
2017 - 2018
מנוי לסדרה הליטורגית 2017/18
ליטורגית
2017 - 2018
מנוי לסדרת מזרח-מערב 2017/18
אנדלוסית
2017 - 2018
מנוי לסדרת המהפכה 2017/18
תזמורת המהפכה
2017 - 2018
מנוי לסדרה שבת של זהב - 2017/18
שב"ז
2017 - 2018
מנוי לסדרה צלילי קסם 2017/18
צלילי קסם
2017 - 2018
מנוי לשעת אופרה - 2017/18
שעת אופרה
2017 - 2018
מנוי ללקראת בכורה 2017/18
לקראת בכורה
2017 - 2018
מנוי תכניה 17/18
תכניה
2017 - 2018
לא משובצים פרימיירה 2017/18
פרימיירה
2017 - 2018